Cestovní pojištění a asistenční služby Allianz, cestovní pojištění pro každého!

cestování
Cestovní pojištění
» sjednat online «
vaše nezávazná poptávka

Chcete mít cestovní pojištění již zítra?

Všechny pojistné smlouvy na cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s., zcela nově kryjí v rámci pojištění léčebných výloh v zahraničí riziko terorismu. Výše pojistného zůstává nezměněna!

Proč cestovní pojištění a asistenční služby Allianz?

Zákonné zdravotní pojištění do zemí EU nezahrnuje náklady na přepravu nemocného zpět do vlasti ani repatriaci tělesných ostatků, při ambulantním ošetření může být od vás požadována platba v hotovosti. Zdravotní péči hrazenou z účtu vaší české zdravotní pojišťovny musíte čerpat pouze ve státních zařízeních.
Jsou-li Vaše cesty bez hranic... ... musí být bez hranic i Vaše cestovní pojištění.
 • se podílíte spoluúčastí na poskytnuté zdravotní péči jako místní pojištěnci
 • v obtížných situacích je úloha asistenčních služeb nedocenitelná, můžete se na ně obrátit z kteréhokoli místa na světě
 • samozřejmostí je komunikace v češtině
 • se pro omezené pojistné podmínky nelze spolehnout na pojištění v některých platebních kartách
 • nemoc, ztráta zavazadel či jiná škoda vás mohou potkat zejména na cestách. Naše pojištění vám dodá jistotu při dovolené i pracovních cestách a uchrání váš rozpočet před případnými finančními potížemi způsobenými vysokými náklady na léčení v cizině
 • máte možnost uzavřít pojištění podle vašich potřeb a vybrat si z následujících variant:
  • kompletní pojištění s pojistným krytím rizika: léčebných výloh v zahraničí, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a doplňkových asistenčních služeb
  • pojištění stornovacích poplatků
  • pojištění pro krátkodobé cesty s max. délkou pojištění 120 dní pro Evropu, 90 dní pro celý svět
  • pojištění pro dlouhodobé nepřetržité i pro opakované krátkodobé pobyty s max. délkou pojištění 185 a 365, resp. 366 dní ve formě pololetní či roční karty
  • roční rodinné pojištění
 • naše pojištění se vztahuje:
  • na hromadnou i individuální turistiku v tuzemsku i v zahraničí
  • na zahraniční pracovní cesty
  • na lyžování, běh na lyžích a snowboarding, pokud jsou provozovány na rekreační úrovni a po vyznačených trasách
  • na provozování vybraných rizikových sportů (pojistné krytí jen pro léčebné výlohy v zahraničí), které je možno připojistit
  • na riziko terorismu v rámci pojištění léčebných výloh v zahraničí s maximálním limitem pojistného krytí ve výši 1.500.000 Kč na jednu pojistnou událost
 • pro děti do 15 let platí zvýhodněná denní sazba pojistného
 • při dlouhodobém pobytu v zahraničí (např. studijní a pracovní pobyty, au-pair), který bude delší než půl roku, lze přerušit zdravotní pojištění a ušetřit tak finanční prostředky.
Reference našich klientů:
"Vše bez komplikací, nikam jsem nemusela chodit, pouze jsem zaslal částku za cestovní pojištění a obdržela kartičky s cestovním pojištěním spolu s dalšími bonusy navíc."
Paní Věra z Přerova

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

V případě úrazu nebo onemocnění v zahraničí vám uhradíme v souladu s pojistnými podmínkami potřebné náklady na:
 • ambulantní lékařské ošetření
 • předepsané léky a zdravotnický materiál
 • hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice
 • léčbu, diagnostiku a lékařsky neodkladnou operaci
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti (do výše 10 000 Kč)
 • pobyt člena rodiny ve vaší blízkosti při hospitalizaci
 • převoz nemocného do ČR
 • návrat spolucestujících nezletilých dětí do ČR
 • převoz tělesných ostatků do ČR

Úrazové pojištění

Pokud pojištěný utrpí během cesty úraz, vyplatíme:
 • v případě úmrtí pojistnou částku 200 000 Kč
 • v případě trvalých následků úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
 • za dobu nezbytného léčení (delšího než 21 dnů) odškodné 30 Kč na den

Pojištění zavazadel

Dojde-li k odcizení, zničení nebo poškození vašich zavazadel, uhradíme vám škodu, pokud byla způsobena:
 • krádeží vloupáním nebo loupeží,
 • při dopravní nehodě
 • živelní událostí
 • ztrátou při přepravě
 • v souvislosti s těžkým úrazem pojištěného
Pojistné plnění na zavazadla jedné osoby poskytujeme až do limitu 20 000 Kč. V případě sjednání připojištění zavazadel na zahraniční krátkodobé cesty plníme až do částky 50 000 Kč. Navíc v připojištění zavazadel je zahrnuto pojištění zpoždění letu a zpoždění zavazadel s max. limitem pojistného plnění 5 000 Kč na jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pokud na cestách zaviníte škodu, vyplývající z běžně činnosti, uhradíme za vás (při spoluúčasti 5 000 Kč):
 • škodu na životě nebo zdraví až do výše 2 000 000 Kč
 • škodu na věci až do výše 1 000 000 Kč
 • následnou škodu až do výše 100 000 Kč
Limity na všechny pojistné události z jedné pojistné smlouvy:
 • na škodě na zdraví nebo usmrcením do výše 10 000 000 Kč
 • na škodě na věci do výše 5 000 000 Kč
Nevztahuje se na škody způsobené provozem motorových vozidel.

Pojištění doplňkových asistenčních služeb

Naše asistenční služba je připravena poskytnout vám v případě potřeby kdekoliv a kdykoliv tyto další služby:
 • základní právní pomoc v zahraničí
 • základní technickou pomoc při závažné škodě na vašem majetku v místě vašeho trvalého bydliště, pokud byla způsobena trestným činem nebo živelní událostí
 • předání informací vaší rodině nebo zaměstnavateli, pokud dojde ke změně průběhu vaší cesty následkem závažné nepředvídatelné události
 • pomoc v případě ztráty osobních či cestovních dokladů a finančních prostředků.

Zeptejte se nás pomocí nezávazné poptávky

Vaši nezávaznou poptávku zpracujeme, zašleme nabídku a budeme Vás kontaktovat.
Ověření proti spamu
  Co z následujícího je kulaté - stůl, židle nebo kolo? (odpověď je jedno slovo)